dominique nieuwpoort kwartiermaker datawerf maritime delta

In gesprek met Dominique Nieuwpoort, onze kwartiermaker Datawerf

Sinds februari van dit jaar werkt Dominique Nieuwpoort als Kwartiermaker Datawerf voor InnovationQuarter. In deze blog maken we nader kennis.

Wat is de Datawerf?

De Datawerf moet het voor MKBers in de provincie Zuid-Holland makkelijker maken om door gebruikmaking van data de bestaande bedrijfsvoering te optimaliseren of het bedrijf uit te breiden met nieuwe digitale businessmodellen. Het doel is om bedrijven sneller van ‘data-idee’ naar concreet product te helpen, zodat zij de continuïteit van hun omzet weten te garanderen en de (internationale) concurrentie voorblijven.

We brengen concrete stappen en inzichten zodat bedrijven eenvoudig en snel een nieuw datagedreven product lanceren. Een product met een goede business case en een product waar de klant ook daadwerkelijk op zit te wachten.

Aan wat voor data moeten we dan denken?

Tegenwoordig wordt bijna overal data opgeslagen in bedrijven, denk aan klantgegevens, data uit het productieproces of data uit de operatie. Daarnaast is er ook data van externe databronnen die toegankelijk is, zoals waterhoogtes, weersvoorspellingen of je kunt abonnementen afsluiten op diverse databases.

Het gaat er bij de Datawerf niet over om zoveel mogelijk data te verzamelen, maar het gaat er juist over om data te gebruiken als middel om je bedrijfsdoelen te behalen.

Zo kan je data gebruiken om de levensduur van je producten te verlengen of te voorspellen, zodat er bijvoorbeeld minder kosten worden gemaakt tijdens een garantieperiode. Het in kaart brengen van je installed base om deze te vergelijken met de mogelijke afzetmarkt om zo je omzet te doen groeien. Of om je product beter in de markt te zetten, omdat je op basis van data kunt aantonen dat jouw performance beter is dan die van de concurrent. Of erg actueel nu, data gebruiken om brandstofbesparing te bewerkstelligen en dat niet alleen in de operatie maar ook in de fabriek. Zomaar wat voorbeelden waarbij data een rol kan spelen om zo je bedrijfsdoelen te behalen.

Waar staan jullie nu?

Momenteel bevinden we ons in de voorbereidende fase en is er officieel nog geen Datawerf programma. De komende zeven maanden richten we ons op maritieme MKB-bedrijven in de Provincie Zuid-Holland. We zijn met een klein team (Tim Franken van InnovationQuarter en Tessa Luijben van Maritime Delta) aan het testen welke service deze bedrijven het best helpt om te versnellen met data innovatie. Hiervoor voeren we veel klantgesprekken, interviews met scheepswerven, toeleveranciers en operators. Van de zomer zullen we een aantal pilots gaan draaien waar bedrijven zich voor kunnen aanmelden. Deze informatie zullen we uiteraard ook via Maritime Delta delen.

Wat heb je tot nu toe al geleerd uit de interviews?

We hebben eerst met name gekeken naar welke problemen er worden ervaren omtrent data innovatie bij het maritieme MKB. Hieruit volgden de drie meest genoemde problemen:

  • Weinig kennis van datagedreven werken – Er is weinig kennis over data-innovatie aanwezig bij MKB-bedrijven. Er is niemand structureel mee bezig en het is daardoor niet duidelijk wat de kansen zijn voor een bedrijf. Het is wel duidelijk dat er veel data is, maar niet hoe dit zou kunnen leiden tot omzetgroei.
  • Te weinig kennis om een digitale Business Case op te stellen – Het opstellen van een digitale Business case vraagt andere kennis dan voor de bestaande business. Er is onvoldoende inzicht in de omvang van de investering als wel als van de opbrengsten van een mogelijk data-idee. Een business case opstellen ligt dan voor de hand, maar daar heb je meer kennis voor nodig.
  • Geen kartrekker die deze nieuwe data innovatie uitwerkt – Stel dat er wel een idee is en een valide business case, is het ook de vraag wie dit dan gaat uitvoeren? Want als directielid zie je wel de kansen, maar kan je het niet zelf uitvoeren. Maar wie dan wel? Er is eigenlijk niemand beschikbaar die 20 uur per week kan besteden aan deze nieuwe innovatie.

Wat er dan wel gebeurd is dat men zelf binnen het bedrijf een beetje tijd beschikbaar stelt om er af en toe wat aan te werken. Er wordt gesproken met familieleden over de problemen die zij ervaren en daaruit volgens soms vervolgstappen. In sommige gevallen wordt er meegewerkt aan een studentenproject, waarbij helaas niet altijd de verwachtingen worden waargemaakt.

Het nadeel van deze alternatieve oplossingen is dat het eigenlijk te langzaam gaat en dat is dan vervolgens ook weer de kritiek ‘het gaat allemaal zo langzaam!’. Er volgt geen resultaat, er is geen product of dienst om aan de klanten aan te bieden en daarmee de omzet te doen groeien.

Zonde! Want het werken met data kan juist zorgen voor een omzet groei en betere marges. Het biedt een kans om een pro-actieve houding ten opzichte van je klant aan te nemen. Tevens kan het ook helpen bij het aantrekken van nieuw personeel, omdat ook het nieuwe personeel ziet dat het bedrijf met de tijd mee gaat.

Waarom ben je hier zo gepassioneerd over?

Het MKB is een beetje de underdog als het gaat om data innovatie. Terwijl juist zij een zeer belangrijke schakel zijn in de gehele maritieme keten. We zien dat grootbedrijven voldoende geld hebben om te investeren in digitale technologieën en in het aantrekken van de juiste mensen. Zij hebben budgetten waar de gemiddelde MKBer van droomt, digitale innovatie wordt in-house of met externe consultants ontwikkelt. Echter als grootbedrijven hun doelen willen halen hebben zij data van het MKB nodig. Het MKB kan momenteel onvoldoende aan die vraag voldoen. Aan de andere kant zie je dat startups ook nieuwe digitale diensten ontwikkelen, zij weten via subsidies of investeringen voldoende geld en de juiste mensen aan te trekken. Het probleem dat zij echter ervaren is dat zij hun diensten niet verkocht krijgen aan het MKB. Het MKB heeft onvoldoende kennis van de kansen die deze diensten kunnen brengen.

Kortom je kunt het MKB niet los zien van het innovatie succes van de gehele keten. Willen we als maritieme sector als geheel meer datagedreven werken, dan moeten we het MKB hierin meenemen. Daarom is de aandacht die de Datawerf besteed aan het MKB zo belangrijk. Hoe groot de uitdaging ook mag zijn. Voor een goede uitdaging kom ik juist mijn bed wel uit.

Hoe ga jij daaraan bijdragen?

Mijn rol als kwartiermaker Datawerf tijdens deze ontwikkelingsfase vraagt eigenlijk ook om een innovatieve houding. We zijn namelijk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe service voor de markt. Het is daarom van groot belang om in contact te staan en te blijven met maritieme MKB-bedrijven. Door middel van gesprekken en het bouwen van prototypes valideren we welke oplossing het beste aansluit bij de behoeften en waarmee we de grootste impact gaan maken.

Dus wil je ook meedenken of je mening geven, heb je een digitaal idee en weet je niet hoe je verder moet of wil je gewoon kennismaken?

Leg dan contact via LinkedIn of mail naar dominique.nieuwpoort@innovationquarter.nl.

Datawerf is een initiatief van Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Maritime Delta en InnovationQuarter. De kwartiermakers rol is mogelijk gemaakt door kwartiermakersbijdrage van Maritime Delta.