In gesprek met Audrey Ernst, onze kwartiermaker voor Maritiem TechPlatform

Wil je een kleine introductie over jezelf geven?
Ik werk als innovatieregisseur bij de afdeling Innovatie & Onderwijsontwikkeling (I&O) van STC Group.  Van huis uit ben ik Arbeids- en Organisatiepsycholoog en ik werk al  20 jaar bij STC Group. In mijn functie mag ik mijn twee passies, menselijk gedrag en stimuleren van innovatief denken, combineren. Naast mijn werkzaamheden als innovatieregisseur mag ik ook de rol vervullen van kwartiermaker van het Maritiem TechPlatform. STC Group en Da Vinci College leiden samen een geweldig consortium waarin 38 partijen met elkaar samenwerken aan het versterken van het menselijk kapitaal in de maritieme sector in de regio Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden (waaronder Hardinxveld-Giessendam) en Werkendam.

Wat is het Maritiem TechPlatform?
Het Maritiem TechPlatform (MTP) is een plek waar alle betrokken partijen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Het doel van de samenwerking is namelijk om een nieuwe generatie mensen goed op te leiden voor het bedrijfsleven en de huidige generatie mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen zodat ze in een wereld, die steeds digitaler wordt, van waarde zijn en blijven.

De maritieme sector staat voor grote veranderingen waarin digitalisering en automatisering een belangrijkere rol spelen. Zo wordt het ontwerp en de ontwikkeling van schepen steeds vaker digitaal gedaan, zijn alle apparatuur en machines op een schip aan elkaar gekoppeld waardoor data verzameld kan worden voor bijvoorbeeld predictive maintenance en worden vr-brillen ingezet om de monteur aan boord van een schip op afstand te helpen bij het onderhoud.

Digitalisering vraagt om innovatie bij  bedrijven en binnen het onderwijs. Het is ook  belangrijk om  studenten en medewerkers voor te bereiden om op een goede manier met deze ontwikkelingen om te  gaan, dat er aandacht is voor de sociale competenties en een innovatieve mindset. Ons doel is dan ook dat het Maritiem Techplatform het platform wordt voor innovatieve maritieme samenwerking in de regio met als hoofdthema het vergroten van de maritieme digitalisering. Het motto daarbij is slim, schoon en samen.

Waarom is digitaliseren belangrijk en urgent en hoe pakken jullie dat dan aan?
Om bij de wereldtop te blijven horen moet de maritieme sector in de regio’s Rijnmond, Drechtsteden (waaronder Hardinxveld-Giessendam) en Werkendam innoveren. Er moet duurzaam, efficiënt en toekomstbestendig geproduceerd worden. Goed opgeleide mensen zijn noodzaak. Dit betekent dat digitalisering een centrale rol moet krijgen in de opleiding van de nieuwe generatie.

Dit doet het MTP door te investeren in hybride leeromgevingen, het stimuleren van professionalisering en onderzoek en het werken aan de competenties van de medewerker van de toekomst (onderwijs) rond het thema digitalisering in de gehele ship life cycle.

De urgentie blijkt ook uit de toekenning van de subsidie die we hebben gekregen onder de RIF-regeling van de overheid.

Door digitalisering is het ontwerpen doelmatiger het bouwen efficiënter  en de exploitatie slimmer en schoner. Omdat we dit samen met bedrijven doen, komen studenten en medewerkers vroegtijdig en veelvuldig in aanraking met de huidige technologische ontwikkelingen en komen ze als goede vakmensen op de arbeidsmarkt.

Wat zijn de kansen voor de maritieme sector?
Met de innovaties en de samenwerking kan Nederland de concurrentiepositie als leidend land in de maritieme sector  behouden,  verstevigen en ontwikkeling stimuleren.

Waarom ben je hier zo gepassioneerd over?
Ik ben een optimist pur sang en hou absoluut niet van denken in belemmeringen. Dit betekent niet dat ik niet kritisch ben – innovatie mag  best schuren -, maar deze kritiek moet niet een proces frustreren of de energie eruit halen. Graag buig ik kritiek  om naar een win-win situatie en vertaal deze naar constructieve oplossingen en kijk ik naar wat er wel kan. Het samenbrengen van mens en technologie vind ik het mooiste wat er is omdat ze elkaar zo goed kunnen aanvullen. Vaak genoeg worden ze nog behandeld als twee gescheiden werelden. Hoe mooi is het als je het beste uit mens én organisatie kunt halen door het menselijk kapitaal te vergroten en een verandering in de mindset te bewerkstelligen. Een innovatieve mindset leidt tot  ontwikkeling van talent, vergroten van een veiligheidscultuur, bewustzijn en een duurzame verandering van gedrag. Dan komt voor mij alles samen en  is de puzzel compleet.

Waar kom jij je bed voor uit?
Plezierig samenwerken in het maritiem ecosysteem in Nederland. Met elkaar iets moois ontwikkelen, warme contacten onderhouden en elkaar aanvullen en versterken. Ben Tiggelaar hoorde ik deze week in een webinar zeggen “dat je meer moet worden zoals je bent op je beste moment” en ik dacht op dat moment, dat is exact wat mij drijft: werk en opleiding moeten energie geven en je moet nieuwsgierig zijn om meer te weten en te durven.

Hoe heeft de kwartiermakersbijdrage geholpen bij deze doelen?
Het project had een aanjager en verbinder nodig die samen met een team van STC Group, Da Vinci College en de betrokken partijen optrok om deze innovatieve verdiepings- en verbredingsslag samen te maken. Door, of eigenlijk dankzij, de corona crisis hebben we zeer intensief een op een-gesprekken gevoerd met partijen, waardoor er niet alleen een mooie band is ontstaan, maar ook een divers en betrokken consortium en een goed plan van aanpak.

Nu het project daadwerkelijk gegund is blijf ik nauw betrokken en ondersteun ik de projectmanagers om innovatie in de werkpakketten aan te jagen. Daarnaast zal ik bijdragen aan het organiseren, faciliteren en ondersteunen van samenwerkingsbijeenkomsten, ben ik de contactpersoon voor de partners en andere partijen, zoek ik afstemming met bestaande initiatieven op het gebied van leren, ontwikkelen en digitalisering en volg ik de trends over digitalisering in de maritieme sector.

Hoe ga jij daaraan bijdragen?
Mijn rol als kwartiermaker van het Maritiem TechPlatform is erop gericht om de contacten binnen ons consortium van bedrijven, instellingen en overheden te versterken en de behoeftes van alle partijen te vertalen naar doelen binnen het Maritiem TechPlatform zodat we met onze activiteiten de maritieme maakindustrie in de regio kunnen versterken en ondersteunen.

We hebben rond het  thema  maritieme digitalisering verschillende partijen bij elkaar gebracht, van startups, AR/VR bedrijven, scheepsbouwers, brancheverenigingen, leveranciers, gemeenten, studenten, onderwijsinstellingen en medewerkers.  Samen gaan we innovatieve projecten uit voeren, van elkaar leren en kennis delen.

Natuurlijk doe ik het niet alleen. In de projectgroep zitten ook projectleiders Nicole van Spronsen en Marieke van Halm en subsidieadviseur Els Oprel.

Daarnaast is mijn rol in dit project mogelijk gemaakt door de kwartiermakersbijdrage van Maritime Delta en ben ik zeer blij dat ik hiermee mijn steentje bij kan dragen aan onze mooie maritieme sector.

Heb je vragen?  Wil jouw bedrijf ook aanhaken? Heb  je een inspirerend innovatievraagstuk dat om uitvoering vraagt? Of wil je gewoon  kennismaken en/of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen: leg contact via LinkedIn, mail (a.e.w.g.ernst@stc-r.nl) of bel 06-30962305.

 

Audrey Ernst Maritime Delta

Marieke, Audrey, Els en Nicole juichten toen de RIF-aanvraag gegund werd.