Jan Terlingen 845 x 684 Maritime Delta blog

Blog: Het belang van digitalisering

Jan Terlingen is sinds 1 december van 2020 als Business Developer Smart Manufacturing in de Drechtsteden actief bij InnovationQuarter, de ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Hij richt zich daarbij op de maakindustrie waar digitalisering en automatisering cruciale thema’s zijn om concurrerend te blijven. Met een technische-commerciële achtergrond is Jan zijn loopbaan gestart in de brancheorganisatie hoek waar hij samenwerkingsprojecten heeft geleid op het gebied van gasturbine technologie. Vervolgens heeft hij zich binnen de luchtvaartsector 3 jaar voltijd gestort op succesvol innoveren door digitalisering, automatisering en duurzaamheid in de maakindustrie. Hij legt uit waarom digitalisering niet alleen een buzzword is, maar een cruciaal focusgebied hoort te zijn voor elke organisatie.

Waarom is digitaliseren belangrijk en urgent?
Je hebt containerbegrippen en je hebt CONTAINERBEGRIPPEN. Digitalisering beloofd bedrijven enorm veel voordelen te bieden, mits het behapbaar gemaakt kan worden. Het cruciaal om nu met digitalisering aan de slag te gaan. De waarde van data (analyse) wordt namelijk steeds vaker ingezien. Ook door klanten, leveranciers en andere partijen in waardeketens. Het benutten van data kan zeer waardevolle informatie opleveren voor klanten en dus vercommercialiseerd worden. Doe jij het niet? Dan doet een concurrent het wel. Daarnaast kan het benutten van data intern en extern gerichte processen sterk verbeteren afhankelijk van waar het bedrijf op wil sturen. Denk aan offertes automatisch kunnen genereren, kwaliteit of design van producten te verbeteren en data gedreven strategische beslissingen kunnen maken voor bijvoorbeeld productontwikkeling.

Waarom ben je hier zo gepassioneerd over?
Van kleins af aan ben ik bezig om te kijken hoe iets, zowel technische als strategische, beter, slimmer of groter kan. Dat heeft mij een zwak voor de iets meer conservatieve sectoren en industrieën opgeleverd. Een impact maken door bedrijven te ondersteunen in het verwezenlijken van hun groeiambities met de hulp van technologische innovatie. Daar leef ik voor.

Wat zijn de kansen voor de Maritieme sector?
Ook in de maritieme sector wordt ontzettend veel data gegenereerd en liggen er dus grote kansen op verschillende gebieden. Je kunt je bijna afvragen, waar niet? Er zijn naar mijn idee vier elementen binnen de maritieme sector die zich goed lenen voor concrete kansen in digitalisering: (scheeps)ontwerp, (scheeps)bouw, operations en dienstverlening. Maar juist een combinatie van deze elementen kan hele interessante business cases opleveren. Samenwerken met partners, klanten en/of leveranciers kan daarbij grote kansen opleveren.

Is digitalisering alleen belangrijk voor grote bedrijven of ook voor MKB?
Digitalisering kent zoveel toepassingen en kan, met name voor het MKB, vaak complex lijken om mee aan de slag te gaan. Echter is het echt niet zo dat alleen grotere bedrijven kunnen digitaliseren. Het is van belang dat ieder bedrijf de commerciële waarde van data voor de klant of voor de (interne) processen kan identificeren. Wanneer de waarde duidelijk en groot genoeg is, kun je juist als kleinere organisatie relatief snel en zonder hoge kosten (echt waar!) eerste stappen zetten. O.a. door te bepalen waar en hoe de ‘datamaturiteit’ van de organisatie verbeterd dient te worden. Hier is wel de juiste commitment voor nodig, ook op het hogere niveau van de organisatie. Bij zowel het bepalen van de commerciële waarde van data als het verhogen van de datamaturiteit kunnen wij, samen met partners, bedrijven ondersteunen om tot concrete acties te komen.

Jan, jij houdt je specifiek bezig met Smart Manufacturing, kan je hier iets meer over vertellen?
Smart Manufacturing is kort en bondig gezegd ‘digitalisering en automatisering in de maakindustrie’. Mijn focus ligt dus op de maakindustrie met als doel het verbeteren van het innovatievermogen van de maakbedrijven door de hierboven genoemde kansen aan te grijpen. Binnen Smart Manufacturing richten we ons op het helpen verbeteren van een viertal belangrijke elementen voor maakbedrijven middels digitalisering en automatisering: kosten, kwaliteit, flexibiliteit en snelheid. The Big 4.

Wat is de opgave in de Drechtsteden?
De technologische industrie is de motor van de Drechtsteden waarin ontzettend veel staat te gebeuren. Met een aandeel van bijna 40% is de maritieme sector sterk vertegenwoordigd in de regio. Uit recent onderzoek is gebleken dat bedrijven in de regio goed op de hoogte zijn van de belangrijkste thema’s die een impact gaan hebben op hun business. Verduurzaming, digitale transformatie en energietransitie. Vanuit de Regiodeal Drechtsteden – Gorinchem gaan we o.a. met vijf business developers aan de slag om, in samenwerking met kennisinstellingen en overheid, bedrijven te helpen het innovatievermogen op deze vlakken te verbeteren.

Op welke technologieën zet je in?
We ontwikkelen een roadmap waarin we de hoe en de wat uitstippen om de regionale visie van de technologische industrie in de regio te behalen. Voor Smart Manufacturing zijn drie programmalijnen vastgesteld: (1) Dataficatie & IoT, (2) Robotisering en (3) Digital Supply Systems. Door met concrete onderwerpen aan de slag te gaan, zetten we projecten op binnen deze thema’s en leggen we verbindingen tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheid.

Meer weten? Neem contact op met Jan via jan.terlingen@innovationquarter.nl