Blog: In the picture: Hedi Visscher, business developer duurzaam varen | Drechtsteden bij Innovation Quarter

Sinds dit najaar werkt Hedi Visscher bij InnovationQuarter als Business developer Duurzaam Varen voor de regio Drechtsteden. In deze blog maken we nader kennis.

Waarom een business developer voor de Drechtsteden?
Begin 2020 is de Regiodeal Drechtsteden toegekend vanuit het Rijk. Die deal heeft als doel om de economische groei en brede welvaart in de regio vlot te trekken. Vanuit die deal worden diverse ontwikkelingen gefinancierd op het gebied van Human Capital, innovatie en de rivieroevers. Voor toepasbare innovatie in de regio Drechtsteden en Gorinchem is de aankomende 3 jaar 4,5 miljoen beschikbaar. Focusgebieden zijn Zorginnovatie, Digitalisering, Smart Manufacturing, Delta technologie en Duurzaam Varen.

Wat is de opgave van duurzaam varen in de Drechtsteden & Gorinchem?
Dat we met z’n allen moeten werken aan een meer duurzame toekomst, daar is bijna iedereen wel van overtuigd. Er zijn een aantal vraagstukken die het tot een uitdagende opgave maken. Op welke technologie gaan we inzetten? Hoe gaan we die ontwikkeling financieren? Hoe komen we aan de juiste kennis? Met wie kunnen we samenwerken? Ik draag hier aan bij door partijen te ondersteunen in hun zoektocht naar partners, technologieën en financiële middelen

Op welke technologie gaan we inzetten? alleen al op het gebied van alternatieven brandstoffen zijn er verschillende scenario’s; wordt het waterstof, (bio)methanol, LNG, ammoniak, elektrisch of een combinatie daarvan? Los daarvan zijn er legio ontwikkelingen die ook een bijdrage leveren aan emissiereductie; van efficiënter rompontwerp tot slimmer verladen. We zien dat bedrijven soms terughoudend zijn om te investeren in een technologie waarvan niet helemaal zeker is dat die toekomstperspectief heeft. En dat is jammer want alleen door dingen uit te proberen doen we waardevolle kennis op die ons helpt om nu en in de toekomst de juiste keuzes te maken. Ik help bedrijven om wel die stap te zetten om te gaan innoveren.

Een andere uitdaging is om actuele kennis op te doen van die technologische ontwikkelingen. Veel kennis wordt ontwikkeld bij instellingen zoals de TU Delft en ook in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Die kennis komt niet vanzelfsprekend bij bedrijven terecht. Ook zijn er veel maritieme startups die interessant kunnen zijn voor meer gevestigde partijen. Ik breng ik die partijen bij elkaar zodat er een sterk netwerk ontstaat. Rondom grote thema’s of projecten, zoals bijvoorbeeld het walstroom-project van Heerema in de Rotterdamse haven, bouwen we mee aan een consortium dat samen het project realiseert.

We zien dat bedrijven in eigen R&D investeren, dat moedig ik uiteraard van harte aan. Investeren in innovatie is niet alleen goed voor het bedrijf zelf, het kan de hele regio versterken. Samenwerking is daarbij noodzakelijk want de opgave van duurzaam varen is te groot om alleen op te lossen. Zeker in de regio Drechtsteden, waar grote scheepsbouwers en toeleveranciers te vinden zijn, is zo ontzettend veel kennis, kunde en vakmanschap vertegenwoordigd. Als die de handen ineen slaan om met elkaar te leren en experimenteren, worden we een toonaangevende regio op het gebied van duurzaam varen op het wereldtoneel.

Daarmee komen we ook op mijn droom: in 2023 staat er op alle toonaangevende beurzen, van de Inmex tot SMM Hamburg, een stand propvol werkende innovaties rondom duurzaam varen. Waar je naast een goed verhaal ook concrete producten en diensten uit de regio vindt. Want als we ergens goed in zijn, dan is het om daadwerkelijk iets te maken.

Waarom ben jij hier eigenlijk zo gepassioneerd over?
Dat heeft met mijn roots te maken. Als geboren en getogen Sliedrechtse bagger(klein)dochter draag ik de regio en zeker de maritieme bedrijven daarbinnen een warm hart toe. En misschien is het nog wel sterker. Als je kijkt naar de historie van de regio zie je een maritieme traditie die ver teruggaat. Door de ligging van de steden en dorpen langs de rivier, leven we al eeuwen met het water. Zo waren arbeiders uit de regio al in de 15e eeuw betrokken bij het graven van de havens van Dordrecht. En ontstond in 1600 baggerbedrijf Prins, met een heel netwerk van toeleveranciers daar omheen. Niet voor niets zijn de bedrijven uit onze regio toonaangevend op het maritieme wereldtoneel. Daar ben ik als Drechtstedeling trots op en het is dan ook mijn persoonlijke missie dat we die concurrentiepositie behouden, of liever nog: versterken. Dat kan echt alleen als we ons gezamenlijk blijven ontwikkelen. Door de noodzaak om de klimaatverandering een halt toe te roepen, komt er steeds meer vraag naar producten en diensten op het gebied van duurzaam varen. Dat biedt nu en in de toekomst stevige kansen waar we vol op moeten inzetten.

Hoe ga jij daaraan bijdragen?
Mijn functie is erop gericht om consortia van bedrijven, instellingen en overheden te vormen waarmee we het maritieme cluster in de regio versterken. Ik zorg ervoor dat ik alle maritieme bedrijven in de regio goed ken, zodat ik ze kan koppelen aan interessante start-ups, kennisinstellingen of aan elkaar. En er gezamenlijk waardevolle kennis opgedaan en gedeeld wordt.  Indien nodig help ik ook met het vinden van toegang tot subsidie en investeringsfondsen.  Verder verdiep ik me graag in alle technologische ontwikkelingen zodat ik een goede sparringpartner kan zijn. En last but not least, ik ga zoveel mogelijk potentiële opdrachten naar de regio brengen. Als er iets uit te vinden, experimenteren, onderzoeken, ontwerpen of te bouwen is op het gebied van duurzaam varen, moet in de Drechtsteden zijn. Heb je nu al zo’n vraag, neem contact met me op dan breng ik je in contact met de juiste partij. Wil je graag kennismaken en/of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen: leg contact via LinkedIn, mail (hedi.visscher@innovationquarter.nl) of bel 06-82483457.