Jan Terlingen 845 x 684 Maritime Delta blog

Blog: Het belang van digitalisering

Jan Terlingen is sinds 1 december van 2020 als Business Developer Smart Manufacturing in de Drechtsteden actief bij InnovationQuarter, de ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Hij richt zich daarbij op de maakindustrie waar digitalisering en automatisering cruciale thema’s zijn om concurrerend te blijven. Met een technische-commerciële achtergrond is Jan zijn loopbaan gestart in de brancheorganisatie hoek waar hij samenwerkingsprojecten heeft geleid op het gebied van gasturbine technologie. Vervolgens heeft hij zich binnen de luchtvaartsector 3 jaar voltijd gestort op succesvol innoveren door digitalisering, automatisering en duurzaamheid in de maakindustrie. Hij legt uit waarom digitalisering niet alleen een buzzword is, maar een cruciaal focusgebied hoort te zijn voor elke organisatie.

Waarom is digitaliseren belangrijk en urgent?
Je hebt containerbegrippen en je hebt CONTAINERBEGRIPPEN. Digitalisering beloofd bedrijven enorm veel voordelen te bieden, mits het behapbaar gemaakt kan worden. Het cruciaal om nu met digitalisering aan de slag te gaan. De waarde van data (analyse) wordt namelijk steeds vaker ingezien. Ook door klanten, leveranciers en andere partijen in waardeketens. Het benutten van data kan zeer waardevolle informatie opleveren voor klanten en dus vercommercialiseerd worden. Doe jij het niet? Dan doet een concurrent het wel. Daarnaast kan het benutten van data intern en extern gerichte processen sterk verbeteren afhankelijk van waar het bedrijf op wil sturen. Denk aan offertes automatisch kunnen genereren, kwaliteit of design van producten te verbeteren en data gedreven strategische beslissingen kunnen maken voor bijvoorbeeld productontwikkeling.

Waarom ben je hier zo gepassioneerd over?
Van kleins af aan ben ik bezig om te kijken hoe iets, zowel technische als strategische, beter, slimmer of groter kan. Dat heeft mij een zwak voor de iets meer conservatieve sectoren en industrieën opgeleverd. Een impact maken door bedrijven te ondersteunen in het verwezenlijken van hun groeiambities met de hulp van technologische innovatie. Daar leef ik voor.

Wat zijn de kansen voor de Maritieme sector?
Ook in de maritieme sector wordt ontzettend veel data gegenereerd en liggen er dus grote kansen op verschillende gebieden. Je kunt je bijna afvragen, waar niet? Er zijn naar mijn idee vier elementen binnen de maritieme sector die zich goed lenen voor concrete kansen in digitalisering: (scheeps)ontwerp, (scheeps)bouw, operations en dienstverlening. Maar juist een combinatie van deze elementen kan hele interessante business cases opleveren. Samenwerken met partners, klanten en/of leveranciers kan daarbij grote kansen opleveren.

Is digitalisering alleen belangrijk voor grote bedrijven of ook voor MKB?
Digitalisering kent zoveel toepassingen en kan, met name voor het MKB, vaak complex lijken om mee aan de slag te gaan. Echter is het echt niet zo dat alleen grotere bedrijven kunnen digitaliseren. Het is van belang dat ieder bedrijf de commerciële waarde van data voor de klant of voor de (interne) processen kan identificeren. Wanneer de waarde duidelijk en groot genoeg is, kun je juist als kleinere organisatie relatief snel en zonder hoge kosten (echt waar!) eerste stappen zetten. O.a. door te bepalen waar en hoe de ‘datamaturiteit’ van de organisatie verbeterd dient te worden. Hier is wel de juiste commitment voor nodig, ook op het hogere niveau van de organisatie. Bij zowel het bepalen van de commerciële waarde van data als het verhogen van de datamaturiteit kunnen wij, samen met partners, bedrijven ondersteunen om tot concrete acties te komen.

Jan, jij houdt je specifiek bezig met Smart Manufacturing, kan je hier iets meer over vertellen?
Smart Manufacturing is kort en bondig gezegd ‘digitalisering en automatisering in de maakindustrie’. Mijn focus ligt dus op de maakindustrie met als doel het verbeteren van het innovatievermogen van de maakbedrijven door de hierboven genoemde kansen aan te grijpen. Binnen Smart Manufacturing richten we ons op het helpen verbeteren van een viertal belangrijke elementen voor maakbedrijven middels digitalisering en automatisering: kosten, kwaliteit, flexibiliteit en snelheid. The Big 4.

Wat is de opgave in de Drechtsteden?
De technologische industrie is de motor van de Drechtsteden waarin ontzettend veel staat te gebeuren. Met een aandeel van bijna 40% is de maritieme sector sterk vertegenwoordigd in de regio. Uit recent onderzoek is gebleken dat bedrijven in de regio goed op de hoogte zijn van de belangrijkste thema’s die een impact gaan hebben op hun business. Verduurzaming, digitale transformatie en energietransitie. Vanuit de Regiodeal Drechtsteden – Gorinchem gaan we o.a. met vijf business developers aan de slag om, in samenwerking met kennisinstellingen en overheid, bedrijven te helpen het innovatievermogen op deze vlakken te verbeteren.

Op welke technologieën zet je in?
We ontwikkelen een roadmap waarin we de hoe en de wat uitstippen om de regionale visie van de technologische industrie in de regio te behalen. Voor Smart Manufacturing zijn drie programmalijnen vastgesteld: (1) Dataficatie & IoT, (2) Robotisering en (3) Digital Supply Systems. Door met concrete onderwerpen aan de slag te gaan, zetten we projecten op binnen deze thema’s en leggen we verbindingen tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheid.

Meer weten? Neem contact op met Jan via jan.terlingen@innovationquarter.nl

Shypple Maritime Delta

Evalueren en innoveren; samen naar een transparantere zeevrachtbranche

Meer dan 90% van de wereldhandel wordt over zee verscheept. Om zeevracht zendingen te regelen zijn 90% van de werkzaamheden afhankelijk van excel spreadsheets, e-mails en telefoontjes. Deze manier van werken kost veel tijd en is tegelijkertijd erg gevoelig voor miscommunicatie. De blokkade van het Suez kanaal laat zien dat een schip de hele handelseconomie kan verstoren. Er is daarom ook veel behoefte naar controle, inzicht, flexibiliteit en real time planning.

Founder en CEO Jarell Habets verbaasde zich in 2016 al over het gebrek aan innovativiteit in de logistieke industrie tijdens zijn bijbaan in de zeevrachtbranche: “Een traditioneel expeditiekantoor is een papierwinkel. Ik was vaak, door het gebrek aan inzicht, lang bezig met het opvragen van prijzen om een eerlijke offerte te sturen naar klanten.Daarnaast is het hele verschepingsproces vrij ingewikkeld. Je hebt met heel veel verschillende partijen (havens, douane, chauffeurs, rederijen) te maken.” Hij richtte Shypple op om dit proces zo transparant en inzichtelijk mogelijk te maken.

Flexibiliteit in kwetsbare tijden
Shypple wil af van enorme de papierwinkel die ontstaat door de communicatie en documentatie bij zeevracht. De vrachtvervoersmarkt heeft een waarde van 300 miljard euro. Volgens Shypple wordt het overgrote deel daarvan gemanaged door “een sterk gefragmenteerd en achterhaald systeem dat van Excel-sheets, e-mails, telefoongesprekken, papierwerk en andere foutgevoelige communicatiemiddelen aan elkaar hangt.”

“De problemen die in de sector ontstaan als gevolg van de corona pandemie – en meer recent in het Suezkanaal – illustreren hoe kwetsbaar de wereldhandel is. Des te groter de behoefte is aan realtime inzicht, controle en meer flexibiliteit in de planning”. Shypple speelt in op diezelfde kwetsbaarheid van de markt als samenwerkingsplatform waar alle stakeholders een podium hebben om hun specifieke zending(en) en de communicatie daaromheen bij te houden.

Wij zijn extra enthousiast en tevreden vanwege de automatische updates en notificaties die wij bij Shypple krijgen. Shipping dates, ETA’s en anders belangrijke informatie over de containers hoeven we dus niet zelf bij te houden. Het is altijd duidelijk, inzichtelijk en gebruiksvriendelijk”.

– Hans Boodt, Sports & Leisure Group over Shypple

Constant in ontwikkeling
Om een leidend platform te kunnen zijn – en blijven – werkt Shypple dagelijks in eigen beheer verder aan ontwikkeling van het platform. Dit in nauwe samenwerking met alle gebruikers in de gehele keten. Shypple focust hierbij op de globale samenwerking tussen de verschillende partijen. Door alle communicatie en informatie te centraliseren in het platform. Het optimaliseren van de processen, het beschikbaar maken van informatie en het vergroten van het bereik van het platform zijn dan ook kernpunten in de productstrategie. Op basis van data wordt het gebruik van het Shypple platform continu geëvalueerd. Nieuwe ontwikkelingen worden getest en lopende projecten kunnen continu bijgestuurd worden op basis van actuele bevindingen.

Op de hoogte blijven?
Shypple groeit hard! Er staan een aantal mooie innovatieve projecten op de planning. Wil je op de hoogte blijven van Shypple? Volg ons dan op Linkedin.

MKB Katalysatorfonds bestaat vijf jaar Maritime Delta

Lustrum MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden bestaat 5 jaar

Lustrum MKB-Katalysatorfonds: Drechtsteden stimuleert al 5 jaar
succesvol innovaties binnen het MKB. Innovatief idee? Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden biedt subsidie en steun aan ondernemers in de regio

Het MKB-katalysatorfonds viert dit jaar het lustrum. In 2016 riepen de Drechtsteden-gemeenten het fonds in het leven om bedrijven in de (maritieme) maakindustrie te ondersteunen met het verder brengen van hun innovatie. Ondernemers in de regio kunnen sindsdien een beroep doen op het fonds voor o.a. een kennisvoucher, een haalbaarheidsonderzoek of het ontwikkelen van een prototype. In de afgelopen 5 jaar kregen 29 bedrijven in Drechtsteden steun bij hun innovatieve projecten, met in totaal een subsidiebedrag van 665.903 euro, waarbij de bedrijven zelf ruim 1,7 miljoen euro investeren. Een belangrijk instrument voor het stimuleren van innovatie en uiteindelijk werkgelegenheid in de Drechtsteden.

“Mkb-ondernemers kunnen voor de eerste fase van hun innovatieplannen veelal niet terecht bij reguliere financiers. De risico’s zijn daarvoor te groot. Terwijl innovatie wel de drijvende kracht achter de (maritieme) maakindustrie in onze regio is,” legt wethouder Maarten Burggraaf uit. “Financiering in de eerste fase van innovatieontwikkeling blijft zowel voor jonge- (start-ups en scale-ups) als gevestigde mkb-bedrijven daarom een knelpunt om de stap naar een nieuw of verbeterd product of proces te maken. Het MKB-katalysatorfonds heeft in de afgelopen 5 jaar zijn waarde bewezen en laat zien dat we als regio met een herkenbaar en laagdrempelig fonds ondernemers concreet kunnen helpen. Het MKB-katalysatorfonds past in onze brede aanpak om bedrijven in onze regio te laten groeien en uiteindelijk daarmee te zorgen voor behoud en groei van werkgelegenheid.”

Van kennis tot onderzoek
Urban Deltas en Netics waren de eerste twee bedrijven die een financiering uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden ontvingen. Hun projecten ‘Modulair Drijvend Groen’ en de ‘Baggerfabriek’ zijn innovatief, vergroten de potentie voor economische groei in de regio en versterken het economische ecosysteem in de Drechtsteden. Bedrijven uit de regio kunnen voor dit soort innovatie projecten een tegemoetkoming in de kosten aanvragen onderverdeeld in vier categorieën: voor het inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoekvraag, voor het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om in te schatten of het innovatieproject haalbaar, of voor het opzetten grootschalige locatie gebonden voorzieningen en proeflocaties voor R&D activiteiten. Zo ontwikkelde 10XL met subsidie een prototype voor een hybride 3D-printer en Edorado Marine BV een prototype voor een elektrische speedboot, bedacht Marine Innovators het Sitting Up System, een innovatief installatieconcept voor windmolens op zee en onderzocht Holland Shipyards het hergebruik en overbrengen van energie van veerboten tijdens het aan- en afmeren. Allen met een bijdrage vanuit het fonds. De innovatieprojecten vallen hierbij binnen minimaal één van de thema’s en speerpunten van het fonds: duurzaam varen, delta technologie en slimme maakindustrie.

Meer dan alleen geld voor innovatieve projecten
De subsidie die ondernemers ontvangen is een cofinanciering tot 50% voor het verwerkelijken van innovatieve concepten. Bedrijven investeren dus ook altijd zelf minimaal de helft van de kosten van de ontwikkeling van hun innovatie. Het fonds onderscheidt zich hierbij onder meer door de laagdrempeligheid en de snelle doorlooptijden. Bovendien beoordeelt een adviescommissie van gerenommeerde ondernemers uit de gehele regio de aanvragen die binnenkomen. Maar dat niet alleen; het fonds biedt ook belangrijke andere diensten aan zoals toegang tot netwerken en advies. Hiervoor werkt het nauw samen met de Duurzaamheidsfabriek, van waaruit de innovatieve ondernemers bovendien toegang hebben tot faciliteiten, kennis en relevante netwerken in het onderwijs en bedrijfsleven. Belangrijk bijkomend voordeel van het fonds is dat bedrijven gemakkelijker toegang krijgen tot Europese investeringsfondsen.

Jaarverslag 2020 met overzicht alle projecten
In het jaarverslag van 2020 is alles te lezen over ontwikkelingen van afgelopen jaar. Ook is hierin een overzicht te vinden van alle projecten die in de afgelopen 5 jaar subsidie hebben ontvangen uit het fonds. Het jaarverslag is hier te lezen.

Innovatief idee? Neem contact op!
Het MKB-katalysatorfonds nodigt nog steeds innovatieve ondernemers uit om zich te melden voor een subsidieaanvraag. Dit kan via de website: www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl

Bekijk hier de video ‘Het MKB-katalysatorfonds bestaat 5 jaar’

Geschiedenis MKB-Katalysatorfonds
Alle Drechtsteden-gemeenten zagen in 2015 het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te ondersteunen en stemden dat jaar in met het opstarten van een MKB-fonds om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de regio te stimuleren en ondersteunen. In 2016 ging het fonds definitief van start. Er kwam een half miljoen beschikbaar voor ondernemers voor de concretisering van innovatieve ideeën. In de eerste fase financierde het fonds 19 innovaties in de Drechtsteden. Op 31 december 2018 liep de regeling van het MKB[1]katalysatorfonds af. De zeven gemeenten onderschreven het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te blijven ondersteunen en stemden daarom op donderdag 7 februari 2019 in met de continuering van de subsidieregeling voor het MKB-katalysatorfonds voor in ieder geval 2019. Het werd dat jaar aangevuld tot € 145.000. Met de verhoging van het subsidiebudget kan het fonds tot het einde van de looptijd op 1 januari 2020 op volle sterkte blijven functioneren en de innovatiekracht van de (maritieme) maakindustrie ondersteunen. Op dat moment wordt gewerkt aan een vervolg van het fonds voor de periode hierna. De Drechtsteden-gemeenten concluderen dat het fonds nog steeds bijdraagt aan de innovatiekracht van de regio en wordt het fonds wederom doorgezet tot eind 2022.