Betekent autonoom varen onbemand varen?

Deze maand geven we het podium aan het team van Smart-Ship dat in 2018 opgezet is door Roy en Brent Kok. Deze maand sloot Jelle Tiemensma zich bij het team aan.

De transitie naar autonoom varen: betekent autonoom ook onbemand?

In vergelijking met de auto-industrie staat de transitie naar autonoom transport in de maritieme sector nog redelijk in de kinderschoenen. De drang ernaar is echter groot, zo blijkt ook uit het Ideecafé: Visie op Autonoom Varen, georganiseerd door Maritieme Delta op 19 februari 2019. Het doel is bekend, maar hoe komen we er?

In de EU hebben er tussen 2011 en 2017 meer dan 20000 ongelukken plaatsgevonden in de maritieme sector. Opmerkelijk is dat zo’n 60% van de incidenten te herleiden is naar menselijke fouten (Bron: EMSA). Maar is het wel zo makkelijk om de schuld af te schuiven op het falen van de mens? In werkelijkheid speelt het steeds drukker wordende verkeer op de binnenwateren en in/rondom de havens ook een belangrijke rol alsmede het gebrek aan goed opgeleid personeel.

Het mag duidelijk zijn wat autonoom varen op deze vlakken te bieden heeft, maar niemand lijkt de manier te weten waarop dit bereikt moet worden. Nu is de filosofie van menig autonoom varen-project dat de controle bij de mens weggenomen moet worden, aangezien een computer het toch beter zou kunnen. Echter ontstaat er ook hierover weer discussie: Wie is er verantwoordelijk als er iets misgaat? Kan de AI het werkelijk beter dan een menselijke bestuurder? Toepassing van AI zorgt dus voor vragen op het gebied van ethiek en aansprakelijkheid. Daarnaast moet veiligheid te allen tijde gegarandeerd kunnen worden aangezien kleine fouten al snel miljoenen euro’s kunnen kosten, zie bijvoorbeeld het ongeval met de Helge Ingstad waarbij voor meer dan €400 miljoen schade ontstond door communicatiefouten. Om deze redenen is het niet vreemd dat de schattingen voordat we volledig autonoom functionerende schepen in grote getalen voorbij zien komen uiteenlopen van 15 tot meer dan 25 jaar.

Er is dus nog een flinke periode te overbruggen, waarin we veiligheid en duurzaamheid niet overboord kunnen zetten. Wij bij Smart-Ship geloven niet direct in een volledig autonoom varend schip, maar eerder in een harmonieuze samenwerking tussen de mens en de machine, waarin we de rekenkracht van de computer kunnen combineren met de flexibiliteit van de menselijke bestuurder. Door informatie aan de bestuurder op een directe en intuïtieve manier te communiceren door middel van haptiek blijft de aandacht behouden en wordt de werkdruk verminderd, wat uiteindelijk resulteert in een veiligere sector. Het gebruik van krachten en trillingen voor het communiceren van informatie heeft zijn waarde al bewezen in de auto- en luchtvaartindustrie, echter valt er in de maritieme markt op dit vlak nog veel te winnen.

Kortom, de weg naar volledig autonoom varen zit dus vol onzekerheden. Ineens het roer omgooien is door al het bovengenoemde niet mogelijk, de transitie zal geleidelijk moeten verlopen en het blijkt dat er in de huidige situatie nog veel te verbeteren valt. Een blik op de horizon is goed, maar het is van belang ook van de directe omgeving bewust te zijn. Hierdoor kunnen we samen zorgen voor een veiligere maritieme industrie, nu en in de toekomst!

Smart-Ship is opgezet door Roy en Brent Kok in september 2018. De startup is ontstaan uit Roy’s ambitie de opgedane kennis uit zijn master thesis aan de TU Delft om te zetten naar een praktische toepassing. In februari is het derde lid, Jelle, aangesloten en is Smart-Ship uit honderden andere startups als één van de 8 geselecteerd om deel te nemen aan het YES!Delft Accelerator programma. Tijdens dit intensieve, 5 maanden durende programma wordt kennis opgedaan op de gebieden van ondernemerschap, sales, marketing en persoonlijke ontwikkeling door trainingen en mentorschap van (oud) ondernemers en kan er gebruik worden gemaakt van het uitgebreide netwerk dat de incubator biedt.

Meer te weten komen over Smart-Ship of tips/interesse voor een samenwerking? Neem contact op met info@smart-ship.eu of ga naar www.smart-ship.eu.

Auteurs:

Roy Kok – Founder/CEO

MSc Offshore and Dredging Engineering (TU Delft)

MSc Biomechanical Engineering (TU Delft)

BSc Aerospace Engineering (TU Delft)

 

Brent Kok – Co-Founder/CFO

MSc Student Tax Economics (Erasmus Universiteit)

BSc Tax and Business Economics (UVA)

 

Jelle Tiemensma – Co-founder/CTO

MSc Energy & Process Technology (TU Delft)

BSc Mechanical Engineering (TU Delft)