Big Data workshop georganiseerd door SMASH!

“Het valt op dat in de maritieme sector veel data zijn, zelfs open data, die nog nauwelijks gebruikt worden,” aldus Lucas van der Meer van big-databedrijf Landscape.

Slimme schepen vertellen ons in de toekomst alles over de lastenverdeling die ze moeten torsen en de effecten van de weersomstandigheden op hun performance. De vraag is niet of de maritieme sector de mogelijkheden van big data moet onderzoeken, maar of we er vandaag of morgen al mee beginnen. Maritime Delta organiseerde daarom een ideecafé Smart Skills waar big-databedrijf Landscape vertelde hoe we data succesvol kunnen toepassen in de maritieme sector. Smart Shipping Nederland (SMASH!, een initiatief van Rijkswaterstaat) raakte daarop enthousiast en nodigde de mannen van Landscape uit om een workshop te verzorgen aan een mix van geïnteresseerden vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de overheid en het onderwijs.

We vinden het heel mooi dat SMASH het voortouw heeft genomen om de nu nog ongebruikte data in kaart te brengen,” zegt Van der Meer van Landscape. “We hebben getoetst welke data het best geschikt zijn om de bezetting van lig- en ankerplaatsen te voorspellen. Tijdens de workshop hebben we met 15 professionals kritisch naar deze data gekeken en hebben we hem flink aangescherpt. Nu verwachten we de drukte bij ligplaatsen accuraat te kunnen voorspellen.”

Landscape, gelieerd aan de Universiteit Leiden, doet veel big-dataopdrachten voor de publieke sector. Ook SMASH is erg enthousiast. Frank van der Meer (Rijkswaterstaat):

“Data wordt steeds waardevoller voor de scheepvaart en het scheepvaartverkeersmanagement, we genereren ze continu maar maken er nog te weinig gebruik van. Dankzij de databijeenkomst weten we beter wat er allemaal mogelijk is en hoe we data in de praktijk kunnen toepassen. We kunnen onder andere betere reisinformatie afgeven en risicosituaties nauwkeuriger identificeren en voorspellen.”

Maritime Delta organiseert ongeveer vier keer per jaar een ideecafé rondom innovaties in de maritieme sector waarbij cross-sectorale samenwerking gestimuleerd wordt.

Wil je meer weten over de Big Data diensten van Landscape? Bezoek dan hun website of stuur Lucas een mail via lucas@wearelandscape.nl